SIA “Valkvarcs” dibināts 2011. gadā un tās pamatdarbības virzieni ir karjeru izstrāde, karjera tehnikas noma, un transporta pakalpojumi. SIA “Valkvarcs” ir viens no nozares vadošajiem uzņēmumiem Vidzemes reģionā.
Šobrīd veicam izstrādi trīs grants karjeros un vienā dolomīta atradnē. SIA „Valkvarcs” savā attīstībā par primāro ir izvirzījis investīcijas jaunās karjeru izstrādes iekārtās un tehnoloģijās, lai nostiprinātu savas pozīcijas tirgū. SIA „Valkvarcs” ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar vadošajiem ceļu būves un citiem celtniecības nozares uzņēmumiem, un ir izdevies sevi pierādīt kā uzticamu sadarbības partneri.