REKVIZĪTI:

SIA “Valkvarcs”

Reģ. Nr. 44103070799

Saules iela 8, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240
AS Citadele Banka
LV32PARX0013776800001